- Information
 - Dokument
 
Information till dig som är mäklare
 
Grundinformation:
Föreningen namn är BRF Garm och har org.nr 717600-0573.
Adressen är Geijersgatan 12 A-D, fastighetsbeteckning LUTHAGEN 48:2.

Fastigheten är byggd 1954 i 3-4 våningar, och har 33 bostadsrätter och 5 hyreslokaler.

Ordförande i föreningen är Fredrik Sörén, 070-654 22 61.

Vicevärdar är Anders Franzén, 070-222 87 00, och Anita Carlén, 070-542 99 69.

Föreningen kontaktas på info@brfgarm.se

(För kännedom: det finns en brf med samma namn i Göteborg.)

Förvärv av bostadsrätt:
Föreningen godtar att barn och förälder köper tillsammans, även om endast barnet bor i lägenheten.
Föreningen har som praxis att den som bor i lägenheten äger minst 50 %.
Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.
Andrahandsuthyrning får göras efter skriftlig förfrågan till styrelsen. Avgift tas ut enligt BRL och stadgarna.

Överlåtelseavtal och medlemsansökan skickas till:
BRF Garm, Geijersgatan 12 B bv, 752 26 Uppsala.

Ekonomi:
Ekonomisk förvaltning utförs av Azets Insight AB.
Vid ägarbyte tar vi ut en överlåtelseavgift på 1100 kr, som betalas av köparen. Pantsättningsavgift 400 kr tas ut för varje nytt lån.

Månadsavgiftens förändring:
2005 + 5 %
2009 + 5 %
2011 + 5 %
2014 + 4 %
2017 + 5 %

Vad ingår i medlemsavgiften:
Värme, vatten och avfallshämtning (brännbart i sopnedkast. Komposterbart, förpackningar, tidningar, lampor och batterier inomhus i fastigheten).
Kabel-tv från ComHem med kanalerna STV1, SVT2, SVTB/SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, KANAL 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, TLC, Fox, FTV (Finland), 24UNT.

Städning av trapphus, vind och källare utförs av entreprenör.
Teknisk förvaltning (fastighetsskötsel) utförs av Upplands Boservice.
Någon obligatorisk vår- och höststädning förekommer ej.

Tv och Internetanslutning:
ComHem erbjuder bredbandstelefoni samt internet upp till 500 Mbit/s via kabel-tv-uttaget.
Telia erbjuder bredband i telejacket upp till 60 Mbit/s.

Vad finns i huset:
I husets källare finns plats för cyklar och barnvagnar. Det finns ett hobbyrum, ett rum för övervintrande blommor, och ett gästrum med plats för upp till 4 personer, för en kostnad om 100 kr/natt.

Vi har två tvättstugor. Den ena är utrustad med två större maskiner och torktumlare och bokas tillsammans med torkrummet. Det andra rummet är utrustat med en mindre tvättmaskin och torktumlare, samt kallmangel och stenmangel.

Föreningen håller med trädgårdsmöbler och grill till sommaren.

Parkering:
Föreningen har 7 st. varmgarage, kötiden kopplas till medlemmens tid i föreningen, krav finns på eget fordon och det tillåts enbart ett garage per bostadsrätt. Garaget kostar 631 kr/mån. Tillgång finns till el. Biltvätt får ej ske i garage eller på gården.

Gatuparkering utan avgift är tillåten runt huset på Geijers- och Sysslomansgatan. (Observera förbudsreglerna vid övergångsställe och gatukorsning!)

Renovering:
1989
Renovering och målning av fasad och trapphus. Renovering av balkonger.

1997
Nytt låssystem till samtliga dörrar i föreningen.

1998
Renovering och målning av fönster, uppgradering till kopplade med energiglas.

2003
Uppgradering av elnätet.
Installation av porttelefoner.

2005
Akustikdämpning och ny maskinpark i tvättstuga.

2008
Relining av tappvattenledningar, komplettering av alla utlopp i lägenheterna med föravstängningsventil.

2009
Högtrycksspolning av avloppsstammar, grenledningar och sammanföringsledningar.
Byte av alla friliggande vattenlås (dvs i diskbänk och tvättställ).
Tätning av alla rökgångar och imkanaler, renovering av eldstäder.

2011
Byte av tamburdörrar till säkerhetsdörrar med brandklass EI/30.
Renovering av garagetaket.
Montering av snörasskydd på utsatta takfall på bostadshuset.

2012
Målning av tvättstuga, torkrum och toalett i källare.
Total renovering av bostadshusets tak: byte av underlagspapp och läkt, byte av tegel, plåtbeslag och takluckor, montering av snörasskydd på alla takfall. Ommålning av takfoten, även på garaget.

2013
Renovering av hisskorgen i uppgång B (ytskikt).
Läggning av sedum-tak ("grönt tak") på garaget.

2014
Högtrycksspolning av avloppsstammarna.

2015
Renovering och utvidgning av uteplatsen.

2016
Relining av avloppsnätets samlingsledningar.
Installation av rullstols- och transporthiss.

2017
Grundisolering, omläggning av dränering och dagvattennät.
Förbättrad tillgänglighet till entréer.
Tilläggsisolering av utsatta fasader.

Övrigt:
- I trapphusen finns fungerande sopnedkast på varje våning, för "brännbart".
- Till varje lägenhet är det framdraget 3-fas-el. (Inkoppling av alla faser kan kräva att behörig elektriker anlitas.)
- Fastigheten värms upp med fjärrvärme.
- Ventilationen är med självdrag.
- Evakuerande fläkt rekommenderas i kök och/eller badrum. Krav finns på spisfläkten att den samverkar med självdragsfuntktionen, med hjälp av en s k spjällbox. Fråga vicevärden!
- 28 av föreningens 33 lägenheter har öppen spis, som är tillåten för eldning.
- Större förändringar i lägenheten som t.ex. rivning av väggar, renovering av kök eller badrum ska godkännas av styrelsen. Vissa krav finns på genomförande, se stadgar.
- Föreningen tillämpar källsortering och har rum för sortering i källare.
 
2019-04-18
Vi har stämma 29 april

 
2018-03-07
Vi har stämma 24 april

 
2016-02-23
Ansök om autogiro!

 
2015-10-22
Höstcontainer för grovsopor!

 
2015-03-18
Stämma torsdag 16 april kl 19:00

 
 
 © sinkadus.nu